Complete gevelrenovatie vanaf € 40 per m2 of Collectiviteitskorting tot 25%. Lees de voorwaarden hier!

Deze website is eigendom van Voegersbedrijf Finishing Touch BV. De tekst op deze website is met zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Voegersbedrijf Finishing Touch BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid (in de meest ruime zin des woord) van de informatie op deze website. Voegersbedrijf Finishing Touch BV is niet aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes, of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in) de website, of enige site die daaraan gekoppeld is, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software. Voegersbedrijf Finishing Touch BV kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen en voorwaarden. Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan Voegersbedrijf Finishing Touch BV niet garanderen dat de informatie te allen tijden volledig en/of actueel is. Er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend. De houders van de website zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden.

Auteursrechten en handelsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze website bevat (inclusief, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en software) zijn eigendom van Voegersbedrijf Finishing Touch BV en mogen niet zonder schriftelijke toestemming gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Informatie gepubliceerd door derden vallen ook onder deze auteursrechten, tenzij anders vermeld door de eigenaar.